Logo CHK konferencja 600 v2

 

"Bezpieczeństwo w erze pandemii Covid -19"
BEZPŁATNA KONFERENCJA ON-LINE

16-17 listopada 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Konferencja odbędzie się w terminie 16–17 listopada 2020 roku, a jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu” oraz „Szkoła Orląt” jako Partner Naukowy. Główną ideą zorganizowania przedmiotowej Konferencji jest stworzenie swoistej platformy służącej szerokiej dyskusji nad technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony obiektów wojskowych, resortowych i cywilnych stanowiących ważne elementy infrastruktury krytycznej państwa. Konferencja SECURITECH & DEFENSE 2020 należy do unikalnych w skali kraju wydarzeń naukowych, które tworzą środowisku naukowemu, przedstawicielom służb mundurowych oraz przedsiębiorcom doskonałą okazję do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań, których implementacja przyczyni się do udoskonalenia nie tylko poszczególnych podsystemów ochrony, ale całego systemu bezpieczeństwa państwa.

 

CELE KONFERENCJI

 1. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa w sferze militarnej i pozamilitarnej.
 2. Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez kształtowanie i rozwój kapitału społecznego na rzecz ochrony i bezpieczeństwa państwa.
 3. Udział w konferencji daje możliwość wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, funkcjonariuszami, pracownikami cywilnymi i środowiskiem akademickim, a także ekspertami z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, które na co dzień zajmują się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, cyberbezpieczeństwem, ochroną fizyczną i techniczną oraz przeciwpożarową obiektów, itp. Udział w konferencji to także okazja do poznania ekspertów do spraw ochrony i bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi w ochronie obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W tym celu konferencji naukowej SECURITECH & DEFENSE 2020 towarzyszyć będą prezentacje firm oferujących nowoczesne rozwiązania oraz urządzenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony. Mając na uwadze ukierunkowanie debaty naukowej w ramach Konferencji jej organizatorzy zaproponowali główne obszary tematyczne.

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Przemysł 4.0. – wyzwania oraz szanse przyspieszonego rozwoju
 2. Zarządzanie kryzysowe – aktualizacje, plany odbudowy, procedury
 3. Cyberbezpieczeństwo - nowe wyzwania i zagrożenia w dobie powszechnej pracy oraz nauki w sieci
 4. Standardy w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego – w kontekście szczególnych wymagań sanitarnych
 5. Nowe technologie w dezynfekcji i dekontaminacji – najnowsze rozwiązania
 6. Systemy bezzałogowe – nowe zastosowania, wyzwania dla ochrony i bezpieczeństwa
 7. Termowizja – zdalny pomiar temperatury ciała
 8. Rynek światowego lotnictwa cywilnego – w dobie przywracania międzynarodowych przewozów pasażerskich
 9. Nauczanie zdalne – rewolucja, wyzwania, doświadczenia i najbliższa przyszłość
 10. Bezpieczeństwo w warunkach pandemii - wyzwania i perspektywy sektora szkoleń i konferencji

 

16–17 listopada 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Prelegenci


 

1. Cyberbezpieczeństwo w czasie pandemii Covid -19 przykłady ataków, sposoby zapobiegania oraz obrony
– mgr Piotr Słupczyński – ekspert i szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa, ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa.

2. Kamery termowizyjne do zdalnej kontroli temperatury ciała - jak wybierać urządzenia i jak dokonywać prawidłowego pomiaru ciała
– mgr inż. Dariusz Knapek ekspert, projektant, szkoleniowiec w zakresie termowizji

3. Nowe technologie w dezynfekcji i dekontaminacji - jak sprostać wyzwaniom dezynfekcji chroniącej przez zakażeniami Covid – 19
– mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio, doktor budownictwa, Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

4. Zarządzanie kryzysowe w okresie pandemii - czy warto aktualizować posiadany plan działań
– st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Sulenta pracownik i wykładowca na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

5. Technologia 4.0 - urządzenia autonomiczne - przyszłość, wyzwania, zagrożenia
– dr Małgorzata Żmigrodzka LAW dr nauk społecznych i pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

6. Sektorowa Rady Kompetencji ds. przemysłu lotniczo - kosmicznego w walce z pandemią Covid 19. Rekomendacje.
– dr hab. Jan Rajchel, Animator Sektorowej Rady Kompetencji ds. przemysłu lotniczo - kosmicznego, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

7. Wpływ nowego koronawirusa (COVID-19) na światowe lotnictwo cywilne - spadek liczby pasażerów, przychodów linii lotniczych, scenariusze odbudowy ruchu pasażerskiego
– dr Tomasz Balcerzak wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej.

8. Standardy ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie pandemii
 dr Piotr Uchroński Kierownik Pionu Bezpieczeństwa na Lotnisku Katowice Pyrzowice, adiunkt w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu

9. Wyzwania wobec dynamicznego rozwoju i stosowania systemów bezzałogowych - czy powinniśmy tworzyć i rozwijać systemy antydronowe
– ppłk dr Jarosław Cymerski - Służba Ochrony Państwa, ekspert ds. bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, pracownik naukowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula

10. Aktualny stan systemu ochrony przed bronią biologiczną w Polsce"
– mjr mgr Beata Osiak - pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

11. Rynek wiedzy o bezpieczeństwie w warunkach pandemii - wyzwania i perspektywy sektora szkoleń i konferencji
–  dr hab. Sławomir Zalewski - doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Krakowie. Członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert i członek honorowy Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

12. Zmiana oczekiwań ludzi młodych wobec podróży lotniczej dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19
 dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa oraz dr Małgorzat Lasota - Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

13. Bezzałogowe platformy powietrzne wobec nowych wyzwań sytuacyjno-socjalnych (epidemia/pandemia)
 dr Władysław Leśnikowski - Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz mgr Szymon KUPAJ - WITU Zielonka

14. Funkcjonowanie służb ochrony na terenie Lotniska Chopina w Warszawie w dobie pandemii COVID-19
 Łukasz Suchecki Wiceprezes Lotniska Chopina w Warszawie oraz Paweł Skowronek Szef Służby Ochrony Lotniska Chopina w Warszawie

15. Wyzwania i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy i edukacji zdalnej w warunkach pandemii Covid-19
 dr inż. Edyta Szczepaniuk, Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem Lotniczym, Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej

 

 


 

Najnowsze trendy i wytyczne

Przebieg konferencji - ON-LINE

 

DZIEŃ PIERWSZY - 16.11.2020 r.

08.15 – 08.55 logowanie się uczestników na wskazanej w linku stronie internetowej

 

09.00 – 09.30 rozpoczęcie konferencji. Wystąpienie JM Rektora – Komendanta LAW gen. bryg. pil. dr. Piotra KRAWCZYKA
Wystąpienia Pana Roberta Mościckiego – redaktora naczelnego czasopisma Ochrona i Bezpieczeństwo  (współorganizatora) oraz gości honorowych

 

09.30 – 11.00 sesja plenarna    Moderator dr hab. Adam Radomyski

 

9.30 -10.00    Wystąpienie gościa specjalnego
Pana ppłk. rez. mgr. inż. Roberta Kośli - Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

10.00-10.15 Wyzwania i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy i edukacji zdalnej w warunkach pandemii Covid-19
dr inż. Edyta Szczepaniuk, Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem Lotniczym, Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego  Lotniczej Akademii Wojskowej

10.15 -10.30  Cyberbezpieczeństwo w czasie pandemii Covid -19 przykłady ataków, sposoby zapobiegania oraz obrony
mgr Piotr Słupczyński – ekspert i szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa, ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

10.30 - 11.00  dyskusja


11.00 – 11.15 przerwa

11.15 -13.00 sesja plenarna  Moderator ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski


11.15-11.30 Wyzwania wobec dynamicznego rozwoju i stosowania systemów bezzałogowych - czy powinniśmy tworzyć i rozwijać systemy antydronowe
ppłk dr Jarosław Cymerski - Służba Ochrony Państwa, ekspert ds. bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, pracownik naukowy Akademii Finansów i Biznesu Vistula  

11.30 -11.45 Technologia 4.0 - urządzenia autonomiczne - przyszłość, wyzwania, zagrożenia
dr Małgorzata Żmigrodzka - Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego  Lotniczej Akademii Wojskowej.  

11.45-12.00    Kamery termowizyjne do zdalnej kontroli temperatury ciała - jak wybierać urządzenia i jak dokonywać prawidłowego pomiaru ciała
mgr inż. Dariusz Knapek - ekspert, projektant, szkoleniowiec w zakresie termowizji.

12.00-12.15  Technologie w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego - Jerzy Taczalski, IFTER

12.15-12.30 Kamery termowizyjne – podstawa obrony przed wirusem - Tobiasz Bąkowski, C&C Partners

12.30-12.45 Bezzałogowe platformy powietrzne wobec nowych wyzwań sytuacyjno-socjalnych (epidemia/pandemia)
dr Władysław Leśnikowski - Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia 
mgr Szymon KUPAJ - WITU Zielonka


12.45-13.15
 dyskusja

13.15 – 13.30 podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

 

DZIEŃ DRUGI - 17.11.2020 r.

 

09.00 – 09.25 logowanie się uczestników na wskazanej w linku stronie internetowej


09.30 – 11.00 sesja plenarna      
moderator dr hab. Inż. Jacek Nowak


9.30 -9.45 Zarządzanie kryzysowe w okresie pandemii - czy warto aktualizować posiadany plan działań
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Sulenta - pracownik i wykładowca na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej


9.45-10.00    Wpływ nowego koronawirusa (COVID-19) na światowe lotnictwo cywilne - spadek liczby pasażerów, przychodów linii lotniczych, scenariusze odbudowy ruchu pasażerskiego
dr Tomasz Balcerzak wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej.

10.00-10.15 Standardy ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie pandemii
dr Piotr Uchroński - Kierownik Pionu Bezpieczeństwa na Lotnisku Katowice Pyrzowice, adiunkt w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu

10.15-10.30  Funkcjonowanie służb ochrony na terenie Lotniska Chopina w Warszawie w dobie pandemii COVID-19
Łukasz Suchecki Wiceprezes Lotniska Chopina w Warszawie
Paweł Skowronek Szef Służby Ochrony Lotniska  Chopina w Warszawie

10.30- 10.45 Zmiana oczekiwań ludzi młodych wobec podróży lotniczej dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19
dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa -Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia.
dr Małgorzat Lasota -Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia.

10.45.- 11.15  dyskusja

11:15 - 11:30 przerwa

11:30 -13:00 sesja plenarna     Moderator ppłk dr Dariusz Bogusz

 

11:30-11.45 Nowe technologie w dezynfekcji i dekontaminacji - jak sprostać wyzwaniom dezynfekcji chroniącej przez zakażeniami Covid – 19
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio, doktor budownictwa, Kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

11.45 -12.00    Sektorowa Rada Kompetencji ds. przemysłu lotniczo - kosmicznego w walce z pandemią Covid 19. Rekomendacje.
dr hab. Jan Rajchel, Animator Sektorowej Rady Kompetencji ds. przemysłu lotniczo - kosmicznego, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

12.00-12.15   Aktualny stan systemu ochrony przed bronią biologiczną w Polsce
mjr mgr Beata Osiak  - Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej

12.15-12.45  dyskusja

12.45 – 13.00  podsumowanie i zakończenie  konferencji

16–17 listopada 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Komitet Naukowo - Programowy


 

Przewodniczący

Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK

 

Zastępca:

dr hab. Adam RADOMYSKI – LAW

 1. ppłk dr Dariusz BOGUSZ - LAW, Dęblin
 2. płk rez. nawig. dr hab. inż. Tadeusz COMPA - LAW, Dęblin
 3. płk rez. nawig. dr inż. Tomasz GUGAŁA – PGZ, Warszawa
 4. nadinsp. Jarosław KALETA - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 5. dr.h.c. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc. MBA, LL.M. -Technická Univerzita w Koszycach - Słowacja
 6. doc. Ing. Peter KORBA, PhD ., ING-PAED IGIP -Technická Univerzita w Koszycach - Słowacja
 7. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI - ITWL, Warszawa
 8. płk rez. dr hab. inż. Marian KOZUB - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 9. kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – AMW, Gdańsk
 10. dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI – UTH, Radom
 11. płk rez. dr hab. Piotr MALINOWSKI - LAW, Dęblin
 12. płk rez. nawig. dr hab. Jacek NOWAK - LAW, Dęblin
 13. ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI - LAW, Dęblin
 14. płk rez. mgr Edward ORZESZKO – PGZ, Warszawa
 15. płk rez. nawig. dr inż. Adam RURAK- LAW, Dęblin
 16. dr hab. Paweł SOROKA – Polskie Lobby Przemysłowe, Warszawa
 17. prof. dr hab. Henryk SPUSTEK – Politechnika Opolska, Opole
 18. dr hab. Jerzy TELAK – SAN, Warszawa
 19. płk dr Dariusz UNGIERT - LAW, Dęblin
 20. dr Teresa USEWICZ – AMW, Gdańsk

 

Komitet Organizacyjny konferencji

 • ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI – Przewodniczący
 • ppłk mgr inż. Jarosław NOWAK
 • kpt. dr Daniel MICHALSKI
 • mgr Paulina MENDREK
 • mgr inż. Marek KUSTRA

 

Patronat Honorowy konferencji / procedowany:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Infrastruktury

 

Komitet Honorowy konferencji (procedowany):

 • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP
 • Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO)
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Prezes PPL, Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie
 • Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej
 • Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej
 • Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych
 • Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
 • Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Rektor Politechniki Śląskiej

 

 


16–17 listopada 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Organizatorzy


 

logo em 200x60Grupa Wydawnicza Euro-Media - to wydawca miesięczników: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu”. Jest również organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji o charakterze technicznym i naukowym, które kierowane są do profesjonalnie selekcjonowanych grup odbiorców, m.in.: projektantów, instalatorów, inwestorów, a także użytkowników końcowych: administratorów obiektów komercyjnych czy administracji publicznej. Tematyka szkoleń i konferencji jest powiązana z zakresem zagadnień poruszanych w tytułach wydawanych przez Grupę wydawniczą, dlatego uczestnikami są również prenumeratorzy i czytelnicy. W portfolio wydawniczym Euro-Media znajdują się roczniki, katalogi branżowe oraz dodatki tematyczne wydawane w ramach poszczególnych czasopism, które poruszają w sposób szczegółowy wybrane tematy/zagadnienia. Grupa Wydawnicza współpracuje z targami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi.

Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym dla Grupy jest organizowana od 2015 roku, wspólnie przez Euro-Media i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu coroczna, konferencja naukowo-techniczna z cyklu SECURITECH.

 

 

wbnil logo x200Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej, na terenie której odbędzie się Konferencja, to uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb polskich Sił Zbrojnych oraz personel lotniczy dla służb cywilnych. „Szkoła Orląt” w Dęblinie funkcjonuje od 14 kwietnia 1927 roku, stanowiąc obecnie połączenie ponad 90 lat tradycji z nowoczesnością i praktycznym podejściem do kształcenia. Uczelnia zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia, co zawsze podyktowane było troską o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze wykonanie stojących przed nią zadań. W 1968 roku "Szkoła Orląt" otrzymała status wyższej uczelni pod nazwą Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. W roku 1971 odbyła się pierwsza promocja absolwentów WOSL, którzy uzyskali tytuły inżynierów - dowódców oraz trzecią klasę pilota wojskowego. Wiele wysiłku włożono w proces tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kadry dydaktycznej oraz instruktorskiej. Stale rozbudowywano infrastrukturę i bazę naukowo - dydaktyczną szkoły. Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonowała w nowych strukturach organizacyjnych, jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. 1 października 2018 roku “Szkoła Orląt” na mocy decyzji MON stała się Lotniczą Akademią Wojskową, a zmiana nazwy nie jest tylko zabiegiem technicznym. Z jej zmianą wiążą się nowe wyzwania dla dęblińskiej placówki, ale też docenienie dotychczasowego dorobku, poziomu edukacyjnego i jej elitarnej marki. W ramach Uczelni funkcjonuje również Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego, który kształci kadry specjalistyczne w zakresie logistyki wojskowej, transportu i bezpieczeństwa powietrznego, i który jest jednym z dwóch głównych organizatorów Konferencji.

 

 

 


16–17 listopada 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Uczestnicy


 

 1. Przedstawiciele Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 2. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej
 3. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
 4. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju
 5. Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 6. Przedstawiciele PAŻP
 7. Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 8. Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 9. Przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 10. Przedstawiciele firm zarządzających portami lotniczymi w Polsce
 11. Przedstawiciele agentów obsługi naziemnej i firm obsługi technicznej statków powietrznych
 12. Przedstawiciele (odpowiadający za ochronę i bezpieczeństwo) firm energetycznych i paliwowych oraz firm działających
  w obszarach infrastruktury krytycznej
 13. Przedstawiciele Komendy Głównej, Oddziałów i Ośrodków Szkoleniowych Straży Granicznej
 14. Przedstawiciele Komendy Głównej i Komend wojewódzkich Policji
 15. Przedstawiciele Służby Więziennej i Ośrodków Szkolenia SW
 16. Przedstawiciele Komendy Głównej, Wojewódzkich i Miejskich Straży Pożarnej
 17. Przedstawiciele Sił Powietrznych
 18. Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej
 19. Przedstawiciele Służby Ochrony Państwa
 20. Pracownicy naukowi Wyższych uczelni cywilnych, wojskowych, policyjnych, straży pożarnej i służby więziennej

 

 


 

Patronat honorowy

 

Partnerzy techniczni

Partnerzy


Lokalizacja


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 35,
08-521 Dęblin


Google Maps 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Katedra Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423
e-mail: d.gorczynski@law.mil.pl

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-bezpieczenstwo.pl

© 2020 Securitech Regulamin konferencji