Logo CHK konferencja 600 v2

 

"Bezpieczeństwo w erze pandemii Covid -19"

2-3 września 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Konferencja odbędzie się w terminie 2–3 września 2020 roku, a jej organizatorami są spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu” oraz „Szkoła Orląt” jako Partner Naukowy. Główną ideą zorganizowania przedmiotowej Konferencji jest stworzenie swoistej platformy służącej szerokiej dyskusji nad technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony obiektów wojskowych, resortowych i cywilnych stanowiących ważne elementy infrastruktury krytycznej państwa. Konferencja SECURITECH & DEFENSE 2020 należy do unikalnych w skali kraju wydarzeń naukowych, które tworzą środowisku naukowemu, przedstawicielom służb mundurowych oraz przedsiębiorcom doskonałą okazję do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań, których implementacja przyczyni się do udoskonalenia nie tylko poszczególnych podsystemów ochrony, ale całego systemu bezpieczeństwa państwa.

 

CELE KONFERENCJI

 1. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa w sferze militarnej i pozamilitarnej.
 2. Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez kształtowanie i rozwój kapitału społecznego na rzecz ochrony i bezpieczeństwa państwa.
 3. Udział w konferencji daje możliwość wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy żołnierzami, funkcjonariuszami, pracownikami cywilnymi i środowiskiem akademickim, a także ekspertami z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, które na co dzień zajmują się zabezpieczeniami technicznymi, ochroną informacji, cyberbezpieczeństwem, ochroną fizyczną i techniczną oraz przeciwpożarową obiektów, itp. Udział w konferencji to także okazja do poznania ekspertów do spraw ochrony i bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi w ochronie obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W tym celu konferencji naukowej SECURITECH & DEFENSE 2020 towarzyszyć będą prezentacje firm oferujących nowoczesne rozwiązania oraz urządzenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony. Mając na uwadze ukierunkowanie debaty naukowej w ramach Konferencji jej organizatorzy zaproponowali główne obszary tematyczne.

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Przemysł 4.0. – wyzwania oraz szanse przyspieszonego rozwoju
 2. Zarządzanie kryzysowe – aktualizacje, plany odbudowy, procedury
 3. Cyberbezpieczeństwo - nowe wyzwania i zagrożenia w dobie powszechnej pracy oraz nauki w sieci
 4. Standardy w ochronie i bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego – w kontekście szczególnych wymagań sanitarnych
 5. Nowe technologie w dezynfekcji i dekontaminacji – najnowsze rozwiązania
 6. Systemy bezzałogowe – nowe zastosowania, wyzwania dla ochrony i bezpieczeństwa
 7. Termowizja – zdalny pomiar temperatury ciała
 8. Rynek światowego lotnictwa cywilnego – w dobie przywracania międzynarodowych przewozów pasażerskich
 9. Nauczanie zdalne – rewolucja, wyzwania, doświadczenia i najbliższa przyszłość
 10. Bezpieczeństwo w warunkach pandemii - wyzwania i perspektywy sektora szkoleń i konferencji

 

2–3 września 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Prelegenci


 

 

 

 W trakcie ustaleń...

 

 

 


Najnowsze trendy i wytyczne

Program


 

 

 

 W trakcie ustaleń...

 

 

 


2–3 września 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Rada programowa


 

 

 

 W trakcie ustaleń...

 

 

 


2–3 września 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Organizatorzy


 

 

 

 W trakcie ustaleń...

 

 

 


2–3 września 2020
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Uczestnicy


 

 

 

 W trakcie ustaleń...

 

 

  

 

 

 W trakcie ustaleń...

 

 

 


Lokalizacja


Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 35,
08-521 Dęblin


Google Maps 

GRUPA WYDAWNICZA EURO-MEDIA

mv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 527-10-32-032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
MediaFachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079, NIP: 951-24-44-176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

KONTAKT

 

ppłk mgr Dariusz GÓRCZYŃSKI

Instytut Logistyki i Organizacji Transportu
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Lotnicza Akademia Wojskowa
tel.: 502 731 423

 

Lidia Anna TUCHOWSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

Joanna JAWORSKA

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 606 911 070
e-mail: j.jaworska@euro-media.pl

 

Katarzyna KALATA-KIEBLESZ

tel. 22 53 53 013 / tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-bezpieczenstwo.pl

© 2020 Securitech Regulamin konferencji